Rulmanınızın maksimum ömre ulaşmasına yardımcı olun

Her bir rulmanın hesaplanan bir ömrü vardır. Bununla birlikte, araştırmalar çok çeşitli sebeplerden dolayı her rulmanın bu ömre ulaşamadığını göstermiştir. Rulman ömrü üzerinde temel etkiye sahip en önemli aşamalar bir rulmanın ömür çevrimi sırasında kolaylıkla görülebilir. Bu aşamalar, montaj ve ön yağlama, ayarlama, yeniden yağlama, durum izleme sistemleri ve sökmedir.
Bir rulman ömür çevrimindeki bu aşamalar maksimum rulman ömrü elde edilebilmesi açısından son derece önemlidir. Doğru bakım planı uygulayarak ve doğru takma-sökme aletleri kullanarak rulman ömrünü kayda değer oranda uzatabilir ve işletmenizin verimini ve üretkenliğini arttırabilirsiniz.

Montaj ve Yağlama

Mekanik montaj aletlerini, indüksiyonlu ısıtıcıları ve hidrolik ekipmanları içerir Montaj, rulman ömür çevriminin en kritik aşamalarından biridir.

Bir rulman doğru yöntem ve aletler kullanılarak uygun bir şekilde monte edilemezse, rulman ömrü doğal olarak azalacaktır. Yağlama da montaj işleminin önemli adımlarından biridir. Optimum performans için uygun gresin seçimi oldukça kritiktir. Bunlara ek olarak, kullanılacak doğru gres miktarı ve uygun yağlama yöntemi rulman ömrünü pozitif olarak etkileyecektir.

Lazerli Eksen Ayarı

Mil ve kasnak eksen ayar sistemleri ile hassas şimleri içerir

Örneğin motorun pompaya bağlanması gibi, herhangi bir uygulamada rulmanın montajı yapıldıktan sonra sistemde gerekli eksen ayar işlemleri de yapılmalıdır. Eğer eksen ayarları doğru bir şekilde yapılmazsa, ayarsızlık sonucu rulmanlara ilave yükler gelebilir, rulmanda titreşim ve sürtünme artabilir. Bu olaylar yorulma çevrimini hızlandırarak rulman ve diğer makina elemanlarının ömrünü azaltırlar. Ayrıca, artan titreşim ve sürtünme enerji sarfiyatını kayda değer oranda arttırarak, erken rulman hasarına neden olur.

Yeniden Yağlama

Rulman greslerini, manuel ve otomatik yağlayıcıları ve yağlama aksesuarlarını içerir.

İşletme sırasında, optimum performans için rulmanın doğru şekilde yeniden yağlanması gerekir. Uygulama için doğru gresin seçimi ve doğru aralıklarla doğru miktarda gresin sevk edilmesi, rulman ömründen maksimum olarak faydalanabilmek için zaruridir. Ek olarak, kullanılan yağlama yöntemi rulman ömrünün optimize edilmesine katkı sağlar. Tek noktadan veya çok noktadan otomatik yağlayıcılarla sürekli yağlama, manuel yağlama yöntemlerinden daha istikrarlı, daha doğru miktarda ve kirleticilerden arınmış yağlama sağlar.

Temel Durum İzleme Sistemleri

Sıcaklık, gürültü, hız ve titreşim ölçme cihazlarını içerir.

Çalışma sırasında, sıcaklık, titreşim ve gürültü gibi temel makina durum izleme parametrelerini ölçerek, zaman zaman kontrol etmek önemlidir. Bu düzenli kontroller muhtemel problemlerin erken safhada tespitine imkan vererek makinanın plansız duruşunu engeller. Sonuç olarak, bakım planı üretim durumu da dikkate alınarak düzenlenir, bu şekilde fabrika verimliliği ve üretkenliği artar.

Demontaj

Hem hidrolik, hem de mekanik çektirmeleri, indüksiyonlu ısıtıcıları ve hidrolik ekipmanları içerir.

Bir noktada rulman işletme ömrünü tamamlar ve değiştirilmesi gerekir. Rulman tekrar kullanılmasa bile, doğru şekilde sökülmesi yerine takılacak rulmanın ömrü açısından son derece önemlidir. İlk olarak, uygun sökme yöntemi ve aletlerinin kullanılması, rulman gibi sıklıkla değişmeyen mil ve yatak gibi diğer makina elemanlarının zarar görmesini engeller. İkinci olarak, uygun olmayan sökme teknikleri operatör açısından tehlike oluşturabilir